chinbone مشاهده خراسان رضوی صفحه نخست روزنامه

chinbone: مشاهده خراسان رضوی صفحه نخست روزنامه مشهدمقدس خراسان رضوی

گت بلاگز اخبار گوناگون مجموعه تصویرهای بسیار جالبی که باید دو باره نگاه کنید تا متوجه اصل عنوان بشوید

یک عکاس اهل لندن به نام «دنیس چریم» با تصویر های بی نظیر خود ذهن بیننده را به چالش می کشد. وی از نگاهی متفاوت به دنیا نگاه می کند و به همان صورت هم آن را به تصو

مجموعه تصویرهای بسیار جالبی که باید دو باره نگاه کنید تا متوجه اصل عنوان بشوید

مجموعه تصویرهای بسیار جالبی که باید دو باره نگاه کنید تا متوجه اصل عنوان بشوید

عبارات مهم : تصویر

یک عکاس اهل لندن به نام «دنیس چریم» با تصویر های بی نظیر خود ذهن بیننده را به چالش می کشد. وی از نگاهی متفاوت به دنیا نگاه می کند و به همان صورت هم آن را به تصویر می کشد.

هنرمند یاد شده است نام مجموعه عکاسی خود را پروژه هم زمانی گذاشته. همان طور که از نام پروژه معلوم هست، در تصویر ها شاهد تقارن زمانی دو مناسبت یا دو عنصر با هم هستیم. البته این تقارن به قدری ظریف و با مهارت ثبت شده است که در نگاه اول بیننده دچار اشتباه می شود و تصویری غیر از آن چه دیده در ذهنش شکل می گیرد.

مجموعه تصویرهای بسیار جالبی که باید دو باره نگاه کنید تا متوجه اصل عنوان بشوید

یک عکاس اهل لندن به نام «دنیس چریم» با تصویر های بی نظیر خود ذهن بیننده را به چالش می کشد. وی از نگاهی متفاوت به دنیا نگاه می کند و به همان صورت هم آن را به تصو

مجموعه تصویرهای بسیار جالبی که باید دو باره نگاه کنید تا متوجه اصل عنوان بشوید

یک عکاس اهل لندن به نام «دنیس چریم» با تصویر های بی نظیر خود ذهن بیننده را به چالش می کشد. وی از نگاهی متفاوت به دنیا نگاه می کند و به همان صورت هم آن را به تصو

مجموعه تصویرهای بسیار جالبی که باید دو باره نگاه کنید تا متوجه اصل عنوان بشوید

روزیاتو

واژه های کلیدی: تصویر | پروژه | مجموعه | تصویری | اخبار گوناگون

مجموعه تصویرهای بسیار جالبی که باید دو باره نگاه کنید تا متوجه اصل عنوان بشوید

مجموعه تصویرهای بسیار جالبی که باید دو باره نگاه کنید تا متوجه اصل عنوان بشوید

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog